Proiect ue

Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Prezentare Proiect – Centru Regional de Sustinere si Dezvoltare a Antreprenoriatului Social

Prezentare Proiect

Titlul proiectului: Antreprenoriat social de succes in regiunea Sud-Muntenia
Contract: POCU/449/4/16/127253

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Operațiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

Durata proiect  – 36 luni

Data de inceput a proiectului – 09 martie 2019
Data de finalizare a proiectului  – 08 martie 2022

Localizare proiect – regiunea Sud-Muntenia
Proiectul se implementateaza în județele –  Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dambovita si Arges.

Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului  –  13.870.417,24 lei
Asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene  – 11.719.736,16 lei.

Obiectivul general al proiectului consta în acordarea de sprijin pentru înființarea si dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrarii pe piața forței de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si în vederea combaterii saraciei în judetele din regiunea Sud-Muntenia.

Prin implementarea proiectului se va asigura imbunatațirea abilitaților antreprenoriale ale participanților care doresc sa înființeze întreprinderi sociale, cresterea performantelor lor in plan profesional, imbunatațirea activitații de management în cadrul intreprinderilor sociale înființate si consolidarea capacitații acestora de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila.

Pe termen lung, proiectul va genera un impact pozitiv în comunitatile locale din regiunea Sud­-Muntenia, contribuind la reducerea somajului, cresterea încasarilor bugetare si ridicarea nivelului de trai.

Obiectiv specific 1: Informarea si promovarea unei atitudini pozitive privind antreprenoriatul social si economia sociala.

Prin implementarea proiectului se va asigura promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale în întreprinderile sociale si economia sociala. Acest obiectiv se va realiza prin informarea populatiei din regiunea Sud-Muntenia si prezentarea oportunitatilor existente in acest sens in cadrul proiectului.

Constientizarea importantei si necesitatii dezvoltarii economiei sociale poate reprezenta un adevarat motor al dezvoltarii antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia, dar si al schimbarilor majore la nivel national in domeniului economiei sociale, si trebuie realizata astfel incat sa trezeasca interesul unui numar cat mai mare de participanti.

Obiectiv specific 2: Incurajarea antreprenoriatului social prin implementarea unui program de formare antreprenoriala specifica si prin activitati complementare.

Proiectul va asigura furnizarea unui program de formare in domeniul antreprenoriatului social pentru un grup tinta de 140 de persoane cu domiciliul in cele 7 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita.

Complementar cu activitatile de formare antreprenoriala, se vor derula si cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate de potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor – manager de proiect, responsabil de mediu si competente informatice.

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea antreprenoriatului social prin servicii de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

Proiectul urmareste sustinerea antreprenorilor pentru a demara afaceri competente, pregatite, adaptate si adaptabile la nevoile pietei. Astfel, cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanta 22 de planuri de afaceri cu caracter social. Mai mult, proiectul va conduce la crearea de noi locuri de munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea minim 106 locuri de munca noi de catre cele 22 de afaceri subventionate, care vor fi mentinute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.

Desi doar o parte dintre membrii grupului tinta vor primi subventii si vor demara activitati independente, vor fi depuse eforturi ca si ceilalti participanti la cursurile de antreprenoriat social sa demareze afaceri, prin incurajarea acestora de a accesa programele nationale de finantare.

Obiectiv specific 4: Cresterea competitivitatii economiei sociale prin dezvoltarea de mecanisme inovative.

In cadrul proiectului se prevede infiintarea unui Centru regional de sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social si dezvoltarea unui portal de afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de subventii in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor primi asistenta si consiliere in managementul afacerii, vor participa la activitati de networking, si vor avea acces la diverse materiale necesare derularii afacerii.

De asemenea, in cadrul centrului se va realiza organizarea de parteneriate si retele de sprijin pentru

sustinerea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia care vor avea rolul de a identifica si prioritiza problemele cu care se confrunta economia sociala, precum si de a propune solutii comune de incurajare a antreprenoriatului social in regiune.

Activitatile proiectului

 • Managementul proiectului si derularea achizitiilor.
 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului.
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la actiunile de sprijin organizate.
 • Derularea programului de formare antreprenorială specifica.
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale.
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis.
 • Decontarea de către administratorul schemei a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri.
 • Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
 • Infiintare, dotare si operationalizare “Centru regional de sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social”.
 • Crearea de parteneriate si retele de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia.

Rezultatele proiectului

 1. Proiectul va asigura furnizarea unui program de formare in domeniul antreprenoriatului social pentru un grup tinta de 140 de persoane cu domiciliul in cele 7 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita.

Complementar cu activitatile de formare antreprenoriala, se vor derula si cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate de potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor – manager de proiect, responsabil de mediu si competente informatice.

 1. Cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanța 22 de planuri de afaceri cu caracter social.
 2. 3. Proiectul va conduce la crearea de noi locuri de munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea minim 106 locuri de munca noi de catre cele 22 de afaceri subvenționate, care vor fi menținute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.
 3. In cadrul proiectului se prevede infiintarea unui Centru regional de sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social si dezvoltarea unui Portal de Afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de subventii in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor primi asistența si consiliere in managementul afacerii, vor participa la activitati de networking, si vor avea acces la diverse materiale necesare derularii afacerii.
 4. Se va realiza organizarea de parteneriate si retele de sprijin pentru susținerea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia care vor avea rolul de a identifica si prioritiza problemele cu care se confrunta economia sociala, precum si de a propune solutii comune de incurajare a antreprenoriatului social in regiune.

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului va fi format din 140 de persoane fizice cu varsta peste 18 ani, care au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau urban in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia si care doresc sa înfiinteze întreprinderi sociale.

Grupul tinta va fi compus de persoane cu domiciliul in toate cele 7 judete care formeaza regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia: Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dambovita si Arges, reprezentand un grup de cel putin 14 persoane din fiecare judet.

Din grupul tinta nu for face parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Valoarea totală a proiectului este de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, operațiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni (09 martie 2019 – 08 martie 2022)  în regiunea Sud-Muntenia la nivelul județelor Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Dambovita si Arges.

Obiectivul general al proiectului consta în acordarea de sprijin pentru înființarea si dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrarii pe piața forței de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si în vederea combaterii saraciei în judetele din regiunea Sud-Muntenia. Prin implementarea proiectului se va asigura imbunatațirea abilitaților antreprenoriale ale participanților care doresc sa înființeze întreprinderi sociale, cresterea performantelor lor in plan profesional, imbunatațirea activitații de management în cadrul intreprinderilor sociale înființate si consolidarea capacitații acestora de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila.

 

Rezultatele principale ale proiectului:

 1. Proiectul va asigura furnizarea unui program de formare in domeniul antreprenoriatului social pentru un grup tinta de 140 de persoane cu domiciliul in cele 7 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita. Complementar cu activitatile de formare antreprenoriala, se vor derula si cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate de potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor – manager de proiect, responsabil de mediu si competente informatice.
 2. Cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanța 22 de planuri de afaceri cu caracter social.
 3. Proiectul va conduce la crearea de noi locuri de munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea minim 106 locuri de munca noi de catre cele 22 de afaceri subvenționate, care vor fi menținute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.
 4. In cadrul proiectului se prevede infiintarea unui Centru regional de sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social si dezvoltarea unui portal de afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de subventii in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor primi asistența si consiliere in managementul afacerii, vor participa la activitati de networking, si vor avea acces la diverse materiale necesare derularii afacerii.
 5. Se va realiza organizarea de parteneriate si retele de sprijin pentru susținerea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia care vor avea rolul de a identifica si prioritiza problemele cu care se confrunta economia sociala, precum si de a propune solutii comune de incurajare a antreprenoriatului social in regiune.

În proiect se pot înscrie ca și grup țintă persoane fizice cu varsta peste 18 ani, care au resedința sau domiciliul în mediul rural sau urban in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia si care doresc sa înfiinteze întreprinderi sociale. Din grupul tinta nu vor face parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învațamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Gandrabura Ghenadie

Manager proiect

E-mail: fundatiaemma@gmail.com

http://fundatia-umanitara-emma.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Termeni și condiții de utilizare