Proiect ue

Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Termeni și condiții de utilizare – Centru Regional de Sustinere si Dezvoltare a Antreprenoriatului Social

Termeni și condiții de utilizare

Condiţii generale pentru utilizarea portalului


Dreptul de a folosi platforma online şi serviciile oferite este rezervat utilizatorilor înregistraţi pe
www.antreprenoriatsocial.ro și validați de către administratorii platformei. Prin înregistrarea şi utilizarea portalului,
aceştia acceptă implicit Termenii şi condiţiile de utilizare. Nerespectarea lor poate atrage restricţionarea accesului în
portal şi chiar suspendarea contului.


Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii: “Termeni şi condiţii de utilizare a portalului” reprezintă un acord
încheiat între orice persoană (denumit în continuare “utilizatorul”) care vizitează ori accesează portalul sau care
doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare “serviciul”) şi proprietarul
portalului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita sau accesa portalul
www.antreprenoriatsocial.ro(denumit în continuare “portalul”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin
intermediul portalului.


Conţinut: orice document aflat pe acest portal precum şi fragmente ale acestor documente, indiferent sub ce formă
se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.
Utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi
pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/fişiere care se regăsesc pe acest site.
Serviciu înseamnă furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii, cu ajutorul acestui site, inclusiv
posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta.


Introducere


Prezentele Condiţii Generale prezintă condiţiile de utilizare a portalului web de către utilizatori.
Accesând informaţiile din portal şi utilizând serviciile acestuia, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în
continuare. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment sub orice formă de către administratorul portalului,
denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Simpla utilizare sau accesare a
oricărei facilităţi oferite de portal sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină
şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a
înceta imediat accesarea portalului. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea
serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment doresc.


Acceptarea acordului


Accesarea sau vizitarea portalului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărei componente a
acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar
neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta imediat
accesarea portalului şi a serviciului.


Conţinutul portalului


Materialele publicate pe acest portal sunt protejate de “Legea dreptului de autor” şi de Tratatele şi acordurile
internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorii care publică/trimit materiale pe/pentru acest
portal sunt de acord să cedeze gratuit, pe termen nelimitat, în momentul trimiterii/publicării, toate drepturile de
utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit. Utilizatorii care publică/trimit
materiale pe/pentru acest portal garantează şi îşi asumă răspunderea asupra originalităţii conţinutului şi obligaţia de
a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate
angaja decât răspunderea utilizatorilor respectivi.


Utilizatorii portalului îşi asumă răspunderea asupra conţinutului materialelor propuse, a comentariilor şi a mesajelor
proprii şi au obligaţia de a se asigura că datele lor de acces nu sunt folosite de către alte persoane. Comunicarea în
cadrul portalului se face în nume propriu; astfel nu se acceptă conturi ale unor companii, asociaţii, fundaţii sau
instituţii. De asemenea, administratorii portalului îşi rezervă dreptul de a se pronunţa asupra utilităţii materialelor
publicate de către utilizatori şi îşi rezervă dreptul de a respinde/elimina toate materialele considerate nepotrivite fără
nicio notificare.


Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia
parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui portal în alte scopuri decât cele educaţionale. În cazul în care
un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta este rugat să trimită un
mesaj la adresa contact@antreprenoriatsocial.ro în care să precizeze materialul în cauză şi detalii referitoare la partea
vătămătată prin încălcarea drepturilor de autor. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la conţinutul materialului
asupra căruia s-a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul
întregului portal pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui
terţ.


Pentru comunicarea personală cu alţi utilizatori (de exemplu pentru răspunderea la solicitări) se va folosi mesageria
privată din cadrul portalului sau a forumului acestuia.
Mesajele publice de pe forum se vor posta numai în secţiunea adecvată, cu titluri şi descrieri sugestive. Nu se permite
publicarea unui mesaj în mai multe secţiuni. Recomandăm ca înainte de crearea unui topic nou să se folosească funcţia
de căutare a forumului sau să se verifice subiectele deschise în secţiunea corespunzătoare.
Tuturor utilizatorilor li se cere să comunice în mod respectuos în mesajele publice şi private de pe forum, precum şi în
celelalte secţiuni ale portalului. Nu vor fi tolerate atacurile la persoană, violenţa verbală sau instigarea la violenţă,
cuvintele şi aluziile obscene, discursurile rasiste sau cu pronunţat caracter politic etc. Aceleaşi reguli se aplică ID-urilor
şi semnăturilor utilizatorilor. Exprimarea se va face doar în limba română (excepţie se va face în cazul expunerii unor
citate).


Administratorii portalului pot edita/elimina linkurile din mesaje şi semnături. Semnalarea unui abuz sau a unei
disfuncţionalităţi observate pe site, precum şi solicitările adresate echipei Microportal.ro se fac prin mesaj privat către
webmaster (în cadrul forumului) sau folosind formularul de contact pus la dispoziţie pe portal.


Securitate


Utilizatorul ia la cunoştinţă că nu oferim garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec
prin reţeaua noatră de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu. Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt
disponibile prin Internet şi nu se poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind
Serviciile va fi permanent în siguranţă.


Neangajarea răspunderii


Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor
oferite.
Nu vom acorda nicio garanţie referitoare la:
a) întreruperea funcţionalităţii portalului;
b) inexistenţa în conţinutul portalului a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.
c) nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de
aceea utilizatorul acceptă că nu vom fi responsabili pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din
accesarea/folosirea acestui portal.


Protecţia datelor personale


Exista probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa
de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de portal, pentru a răspunde
întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării portalului. În acest sens, vom administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informarea utilizatorilor că
datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii serviciului în condiţii optime.
Prin publicarea adreselor personale de email sau a altor informaţii personale, utilizatorii acceptă faptul că aceste
informaţii vor fi accesibile celor care frecventează portalul şi că echipa de administrare nu îşi asumă responsabilitatea
folosirii lor de către utilizatori.


Utilizatorii portalului şi a serviciilor oferite declară ca au citit cele enunţate mai sus şi că sunt de acord cu conţinutul
acestor condiţii generale de utilizare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Termeni și condiții de utilizare